Инженерингова дейност

Екипът от консултанти  и партньори имат възможността да предоставят на всеки инвеститор комплексна услуга, която включва:

  • Проектиране на фаза Технически проект – всички части;
  • Авторски надзор;
  • Строителство;
  • Строителен надзор;
  • Инвеститорки контрол;
  • Изготвяне на проекти, финансирани от Европейски фондове;
  • Продажба или покупка на имот.

         


Проектиране

Виж повече

Строителство

Виж повече

Недвижими имоти

Виж повече