Дейности

Екипът и партньорите на „АНИМАБИЛД“ ЕООД са с над 25 годишен опит в проектирането и строителството
Дейностите , които фирмата предлага на своите клиенти и инвеститори

  • Консултиране и изготвяне на технически проекти
  • Изготвяне и управление на инвестиционни проекти
  • Строителство
  • Строителен надзор
  • Изготвяне на технически паспорт на сграда
  • Изготвяне на доклад за съответствие
  • Обследване за енергийна ефективност
  • Сертифициране и оценка на сгради
  • Инвеститорски контрол